Algemene voorwaarden

Identiteit
Jeugdwerking Torhout 1992 KM
Bruggestraat 29, 8820 Torhout
050 21 52 12
kmtorhoutjeugd@gmail.com
www.kmtorhoutjeugd.be
BTW 0433.781.723
BNP Paribas Fortis
BE07 0010 4555 9966 – GEBA BE BB

Verantwoordelijke KM-shop
Bianca Degraeve
0472 53 54 31
degraeve.bianca@skynet.be

 

Aanbod
Het aanbod is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch grondgebied.
Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door particulieren.
Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het artikel. Daarnaast bestaat de kans dat het product, t.o.v. de afbeelding, afwijkt naar vorm en kleur.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door KM Torhout Jeugd.
KM Torhout Jeugd is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
KM Torhout Jeugd behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder enige motivering, te weigeren in geval van (niet-limitatief) rechtsmisbruik, commercieel gebruik, wederverkoop, abnormale hoeveelheden, uitputting van de voorraad, ongeldig aanbod of bij overmacht.

 

De prijs
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De prijzen zijn inclusief BTW.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

Levering, betaling en afhaling
Betaling is enkel mogelijk via bankoverschrijving.
Maak je betaling direct na de bestelling over naar onze bankrekening.
Bestellingen worden pas doorgegeven aan onze kledijleverancier na ontvangst van uw betaling.
Vermeld duidelijk bij mededeling JE NAAM, HET ORDERNUMMER EN DE DATUM VAN DE BESTELLING.
Tussen bestelling en effectieve levering kunnen enkele weken zitten. Gelieve daarmee rekening te houden.
U wordt verwittigd wanneer de bestelde producten bij ons geleverd werden en wanneer u ze kan afhalen in onze KM-shop in de Bruggestraat 29 te 8820 Torhout. Er worden geen artikelen thuis afgeleverd.
BRENG STEEDS UW BETALINGSBEWIJS MEE.

 

Klachten
In geval van klachten kunt u steeds de verantwoordelijke van de shop aanspreken.
Indien u van mening bent dat u onvoldoende gehoor vindt, kunt u terecht bij de ombudsdienst van de jeugdwerking van KM Torhout.

 

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door KM Torhout Jeugd en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren.
De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
KM Torhout Jeugd verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.